JUMPSUIT

𝑺𝑼𝑴𝑴𝑬𝑹 𝑻𝑰𝑴𝑬 - 𝑱𝑼𝑴𝑷 (𝑶𝑵) 𝑺𝑼𝑰𝑻!

Năng động, tràn đầy năng lượng và tự do! Đó là những rung cảm tuyệt vời mà mùa hè mang lại.

Lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử nổi tiếng liên quan đến máy bay, bộ sưu tập Jumpsuit của Yvette LIBBY N’guyen tạo ra sự tự do, tiện lợi và vui tươi, đồng thời nổi bật bởi sự rung cảm đậm chất Retro do Yvette thể hiện.

Vải lanh sinh thái cao cấp được xử lý theo phương pháp tự nhiên - Vải lanh được biết đến là loại sợi tự nhiên mạnh nhất trên thế giới.

𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛 - 𝐿𝑒𝑡'𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑝 (𝑜𝑛) 𝑆𝑢𝑖𝑡!


Language
English
Open drop down
Tiếng Việt vi