Miễn phí vận chuyển toàn cầu. Giá đã bao gồm toàn bộ Thuế & phí, ban không phải thanh toán thêm bất kỳ phí phát sinh nào. Hotline: +33 6 69 50 63 71. BOUTIQUE: 9 rue Commines, 75003, Paris, France

THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Tên công ty và hình thức pháp lý: Yvette LIBBY N’guyen Paris SASU

Địa chỉ bưu điện trụ sở chính: 250 bis Boulevard Saint Germain, 75007, Paris, Pháp

Số RCS và thành phố: 843 390 105 R.C.S PARIS - Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

Sổ đăng ký thương mại: Mã NAF - 4641Z

Số VAT nội bộ cộng đồng: FR 17843390105

Số điện thoại: +33 6 69 50 63 71

Địa chỉ email: crm@yvettelibby.com

Quản lý: Lib N’guyen, Stephanie D., Serge B.

Giám đốc xuất bản: Lib N’guyen

Vốn cổ phần: 10.000 €

Theo Điều 14, al. 1 trong quy định của Châu Âu số 524/2013 ngày 21 tháng 5 năm 2013 liên quan đến RELC, Ủy ban Châu Âu cung cấp cho người tiêu dùng một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến có sẵn tại địa chỉ này: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tổ chức:Shopify Inc. -150 Elgin Street, Tầng 8, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada

Đóng (esc)

There are a lot ot suprising things in the future! Be ready! 

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống.
Mua sắm ngay bây giờ