Chuyển đến nội dung

Ngôn ngữ

Trân trọng quá khứ - Nâng tầm hiện tại#YvetteForVOGUE - MIỄN PHÍ phí giao hàng toàn cầu. Chi phí trên website là chi phí chi trả. Hotline: +33 6 11 99 93 05. | Kính gửi quý khách hàng, "YvetteLIBBY.com" là trang web chính thống và duy nhất của thương hiệu. Nếu quý khách thấy những trang giả mạo tương tự, xin vui lòng báo cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn & chúc quý khách nhiều niềm vui với sản phẩm YLN.

ÐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

ÐIỀU KIỆN & TERMS

Các điều khoản và điều kiện này (cùng với thông tin và chính sách được nêu trong các trang "Dịch vụ khách hàng" trên trang web và bất kỳ tài liệu nào khác được đê ̀ cập trong các điều khoản và điều kiện này) ("Điều khoản và Điều kiện") ("Điều khoản và Điều kiện") ("Điều khoản và Điều kiện") đã nêu ra các điều khoản pháp lý áp dụng cho việc sử dụng trang web của chúng tôi http://www.yvettelibby.com, bất kỳ tên miền phụ nào và bất kỳ trang web nào khác được điều hành bởi chúng tôi hoặc trên danh nghĩa của chúng tôi và bất kỳ ứng dụng thiết bị di động hoặc ứng dụng máy khách nào được phát triển bởi chúng tôi hoặc trên danh "Website" là tài liệu tham khảo cho bất kỳ một trong số họ) và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp (the "Dịch vụ").

Vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện này một cách thận trọng và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi sử dụng Dịch vụ. Vui lòng lưu ý rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện này. Nếu không chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn sẽ không thể sử dụng Dịch vụ và bạn nên rời khỏi Trang web ngay. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web hoặc các sản phẩm đặt hàng, chúng tôi sẽ xem đây là cách bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.

1) Tìm hiểu các Điều khoản và Điều kiện này

Khi một số từ và cụm từ được sử dụng trong Terms và Conditions, chúng có ý nghĩa cụ thể (chúng được gọi là 'các thuật ngữ xác định'). Bạn có thể xác định các thuật ngữ được xác định này bởi vì chúng bắt đầu bằng chữ cái vốn (ngay cả khi chúng không ở đầu câu). Trong đó một thuật ngữ được định nghĩa được sử dụng, nó có ý nghĩa được đưa ra trong phần của Terms và Conditions, nơi nó đã được xác định (bạn có thể tìm thấy những ý nghĩa này bằng cách xem xét câu nơi mà thuật ngữ xác định được bao gồm trong dấu ngoặc và dấu giọng nói).

Khi chúng ta đề cập đến "chúng ta", "chúng ta" hay "chúng ta", chúng ta có nghĩa là Yvette Libby N' guyen Paris SAS. Nơi chúng tôi đề cập đến "anh" hay "anh" chúng tôi nói anh, người sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi đã sử dụng tiêu đê ̀ để giúp bạn hiểu những Điều khoản và Điều kiện này và để dê ̃ dàng định vị thông tin. Các Điều khoản và Điều kiện này chỉ có sẵn trong ngôn ngư ̃ Tiếng Anh. Chúng tôi sẽ không lưu bản sao các hợp đồng giữa chúng tôi và bạn liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ, hoặc giữa bạn và Đối tác liên quan đến việc bán sản phẩm, nên chúng tôi khuyên bạn nên in hoặc lưu bản sao của Điều khoản và Điều kiện này cho bản ghi của bạn (nhưng vui lòng lưu ý là chúng tôi có thể kết thúc Điều khoản và Điều kiện này theo thời gian để vui lòng kiểm tra Trang web thường xuyên, và mỗi lần bạn sử dụng Dịch vụ để đặt hàng sản phẩm, để đảm bảo bạn hiểu những điều khoản pháp lý áp dụng vào thời điểm đó).

2) Về chúng tôi

Chúng tôi là Yvette Libby N' guyen Paris và chúng tôi vận hành Website. Chúng tôi là một công ty đăng ký ở Pháp và văn phòng đăng ký của chúng tôi đang ở số 250bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris FRANCE. Số đăng ký của chúng tôi là 500 820 410 và mã số VAT của chúng tôi là FR 17843390105.

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn thông qua Trang web. Chi tiết thêm vê ̀ Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp được nêu trong phần 3 bên dưới. Khi bạn mua sản phẩm bằng cách sử dụng Website, bạn mua chúng trực tiếp tư ̀ chúng tôi hoặc tư ̀ Đối tác của chúng tôi. Điều quan trọng là bạn hiểu rằng hợp đồng mua bán các sản phẩm là giữa bạn và đối tác có liên quan.

Chi tiết thêm về các sản phẩm, Đối tác và hợp đồng giữa bạn và các đối tác liên quan đến việc mua các sản phẩm của bạn được đặt ra ở các phần 5, 6 và 7 dưới đây.

3) Dịch vụ của tôi

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho phép bạn tìm kiếm thông qua Website và mua sản phẩm tư ̀ một sô ́ lớn các đối tác và nhà phân phối trên toàn thê ́ giới. Là một phần của Dịch vụ, chúng tôi cũng cung cấp một sô ́ dịch vụ phụ trợ như sắp xếp giao sản phẩm, cung cấp cho bạn sự hô ̃ trợ dịch vụ khách hàng và xử lý thanh toán mà không tính phí. Thực thể YLN cụ thể mua lại các dịch vụ xử lý thanh toán như vậy sẽ phụ thuộc vào vị trí của bạn. Nếu bạn nằm ở Pháp hoặc Việt Nam, thì Yvettelibby.com sẽ mua dịch vụ xử lý thanh toán; nếu bạn được đặt ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, YLN hoặc một trong các chi nhánh của nó sẽ mua dịch vụ xử lý thanh toán. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, hợp đồng mua bán các sản phẩm là giữa bạn và đối tác liên quan. Điều này có nghĩa là Đối tác (không phải chúng tôi) chịu trách nhiệm về mặt pháp lý để bán các sản phẩm cho bạn.

Vui lòng lưu ý rằng dịch vụ hậu cần giao hàng đang được cung cấp bởi chúng tôi cho bạn và như vậy bạn đang tham gia vào một hợp đồng cho các dịch vụ giao hàng cung cấp bởi chúng tôi. Chúng tôi có thể làm một khoản phí cho các dịch vụ này sẽ được hiển thị ở kiểm xuất và trước khi bạn mua các sản phẩm. Hợp đồng của bạn với chúng tôi được kết thúc một khi các sản phẩm đã được chuyển giao cho bạn bởi người đưa thư hoặc đã được thu thập bởi bạn từ một đối tác.

Để sử dụng Dịch vụ bạn phải trên 18 tuổi.

4) Trách nhiệm của chúng tôi vê ̀ bạn liên quan đến Dịch vụ

Nếu, trong việc cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi không tuân thủ những Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi chịu trách nhiệm vê ̀ việc tố tố hay tổn hại mà bạn chịu trách nhiệm là sự vi phạm có thể cho chúng tôi vê ̀ sự vi phạm của Điều khoản và Điều kiện này hoặc sự cẩu thả của chúng tôi, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm vê ̀ sự mất mát hoặc hư hỏng nào mà chúng tôi không thể đoán được. Tổn thất hoặc thiệt hại là có thể đoán trước được nếu nó là một hậu quả hiển nhiên của vi phạm của chúng ta hoặc nếu nó được dự tính bởi bạn và chúng ta vào thời điểm bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ. Chúng ta không loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm pháp lý của chúng ta cho: nạn nhân (a) cái chết hoặc tổn thương cá nhân gây ra bởi sự cẩu thả của chúng ta; gian lận (b) gian lận hoặc lừa đảo gian lận; tội nghiệp (c) bất kỳ trách nhiệm nào khác không thể bị giới hạn bởi luật pháp.

5) Các sản phẩm

Chúng tôi cố gắng làm chính xác hết mức có thể trong mô tả các sản phẩm được hiển thị trên Website.

Vui lòng liên hệ Cố vấn Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin vê ̀ sản phẩm. Các hình ảnh của các sản phẩm trên Website chỉ dành cho mục đích minh họa, và mặc dù chúng tôi cố gắng hiển thị màu sắc chính xác, chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình hiển thị của máy tính của bạn phản ánh chính xác màu sắc thực sự của các sản phẩm.

Chúng tôi không cho phép Đối tác cung cấp các mặt hàng hoặc sản phẩm thiếu sót có chất lượng thấp hơn so với tiêu chuẩn thị trường tương ứng để bán trên Website. Nếu một mục mà bạn đã đặt hàng không phải như mô tả, không hoàn thiện hoặc có chất lượng thấp hơn, bạn có thể trả lại cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên lạc với Đối tác đối với bạn. Khi mục được nhận bởi Đối tác liên quan, bạn sẽ nhận được hoàn lại đầy đủ của sản phẩm bị lỗi, hoặc thay thế một chiết khấu, thay thế hoặc sửa chữa cho mục có thể, đã đồng ý với một trường hợp theo trường hợp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lại cho bạn mọi chi phí giao hàng áp dụng và bất kỳ chi phí hợp lý nào bạn phải chịu khi trả lại các sản phẩm (chúng tôi sẽ tư vấn liệu các sản phẩm sẽ được thu thập từ bạn hay là bạn cần sắp xếp để chúng được trả lại). Xin hãy xem phần 10 bên dưới để biết chi tiết làm thế nào để sắp xếp lại.

Là một người tiêu dùng, bạn có quyền hợp pháp liên quan đến các sản phẩm bị lỗi hoặc không như mô tả. Lời khuyên về các quyền hợp pháp của bạn có sẵn từ Văn phòng Tiêu chuẩn Giao dịch hoặc Văn phòng Công dân địa phương của bạn. Không có gì trong các điều khoản và điều kiện này sẽ ảnh hưởng đến các quyền pháp lý này.

Các sản phẩm được bán bởi các Đối tác được cung cấp cho mục tiêu sử dụng trong nước và riêng của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng các sản phẩm cho bất kỳ mục đích thương mại, kinh doanh hoặc bán lại nào. Bạn đồng ý là bạn sẽ không thể xuất, xuất lại, hoặc chuyển các sản phẩm sang các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà là mục tiêu của việc cấm bảo toàn hoặc các bên được xác định trong Danh sách các quốc gia được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Danh sách người bị chặn hoặc danh sách các người có tài chính. Chúng tôi và các Đối tác không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn vì bất kỳ mất lợi nhuì nào, mất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, hoặc mất cơ hội kinh doanh.

YLN đảm bảo rằng các sản phẩm được hiển thị trên trang web của chúng tôi không chứa các thành phần có thể gây nguy cơ cho sức khỏe, tài sản hoặc môi trường.

6) YLN Partners

Chúng tôi yêu cầu tất cả các đối tác sử dụng Website đều có và duy trì các chính sách kinh doanh hợp lý tuân thủ các chính sách kinh doanh của riêng Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về các chính sách kinh doanh của các đối tác. Nếu bạn không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã nhận tư ̀ Đối tác, bạn nên liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ với Đối tác liên quan trên danh nghĩa của bạn để thử và giải quyết vấn đê ̀ này.

Thông tin thêm về Đối tác và các sản phẩm mà họ cung cấp có sẵn trong trang How to Shop của chúng tôi.

7) Lệnh, giá cả và thanh toán

Các bước bạn cần phải đặt hàng theo thứ tự được giải thích trong phần "How to Order & Pay" của chúng tôi How to Shop page.

Bằng cách hoàn thành quy trình kiểm tra và đặt hàng bằng cách nhấp vào nút "Place Order" trên trang thanh toán, bạn đang đề nghị mua các sản phẩm từ đối tác liên quan (hoặc trực tiếp từ chúng tôi). Lệnh của bạn cho các sản phẩm là đối tượng của Điều khoản và Điều kiện này được đưa vào hợp đồng giữa bạn và Đối tác liên quan. Tất cả các đơn đặt hàng đều có tính khả dụng và xác nhận giá đặt hàng, được xác định bởi chúng ta và đối tác có liên quan. Sau khi tham gia vào hợp đồng cho các sản phẩm với Đối tác, Đối tác sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý để cung cấp cho bạn hàng hóa phù hợp với hợp đồng. Tiêu đề pháp lý cho sản phẩm mua sẽ chuyển cho bạn khi thanh toán được chấp nhận. Rủi ro trong sản phẩm sẽ duy trì với Đối tác và/hoặc YLN (như áp dụng) cho đến khi nó được giao cho bạn tại địa chỉ được chỉ định khi bạn đặt lệnh.

Để đặt hàng sản phẩm bạn phải trên 18 tuổi và sở hữu thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hợp lệ (xin xem phần (c) bên dưới để biết chi tiết các phương thức thanh toán có thể chấp nhận được). Bằng cách đặt hàng, bạn hứa hẹn rằng tất cả các chi tiết bạn cung cấp đều đúng và chính xác, rằng bạn đang trên 18 tuổi, bạn là một người dùng được phép của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được sử dụng để đặt hàng của bạn và có đủ tiền trong tài khoản để trang trải chi phí cho đơn đặt hàng của bạn.

Trang web cho phép bạn kiểm tra lại đơn đặt hàng và sửa bất kỳ lỗi nào trước khi hoàn thành việc mua hàng. Xin hãy dành thời gian để đọc và kiểm tra đơn đặt hàng của bạn tại mỗi trang của quy trình đặt hàng như bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác (ví dụ, các sản phẩm chính xác, số lượng, kích thước, màu sắc, ...).

(a) Hình thành hợp đồng giữa bạn và đối tác (s)

Danh tính của Đối tác được hiển thị trên trang xác nhận đặt hàng khi bạn đặt hàng.

Khi đặt thư ́ tự, bạn sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng của bạn. Email này chỉ là một nhận biết cho mục đích thông tin và nó không được chấp nhận đơn hàng của bạn bởi Đối tác. Hợp đồng giữa bạn và Đối tác liên quan đến các sản phẩm sẽ không được hình thành cho đến khi chúng tôi đã kiểm tra rằng Đối tác chấp nhận đơn đặt hàng của bạn. Nếu lệnh của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận, trong đó kết thúc hợp đồng giữa bạn và đối tác. Email xác nhận sẽ bao gồm mô tả các sản phẩm được mua theo thứ tự và một số thông tin khác về quyền của bạn để hủy hợp đồng giữa bạn và đối tác (vui lòng xem mục 10 dưới đây để biết thêm thông tin về quyền hủy hợp đồng). Chỉ những sản phẩm được liệt kê trong email xác nhận được bao gồm trong hợp đồng giữa bạn và Đối tác.

(b) Giá cả và tính sẵn sàng

Trong khi chúng tôi cố gắng và đảm bảo rằng tất cả các chi tiết, mô tả và giá cả xuất hiện trên Website là chính xác, có thể có trường hợp các lỗi xảy ra. Nếu chúng ta phát hiện ra một lỗi trong giá của bất kỳ sản phẩm nào mà bạn đã đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này càng sớm càng tốt và, hành động thay mặt cho Đối tác, cho bạn tùy chọn xác nhận lại trật tự của bạn với mức giá đúng hoặc hủy nó. Nếu chúng tôi không liên lạc được, trình tự của bạn sẽ bị hủy. Nếu bạn hủy bỏ và đã trả tiền cho các sản phẩm, bạn sẽ nhận được hoàn lại hoàn toàn càng sớm càng tốt.

Nếu bạn đang xem Website từ Anh Quốc hoặc một quốc gia trong EU, giá sản phẩm được quảng cáo trên Website từ Partners nằm trong EU bao gồm VAT của Đối tác liên quan. Chi phí giao hàng không được bao gồm trong giá cả và sẽ được tính thêm. Chi phí giao hàng (sẽ bao gồm VAT của chúng tôi) sẽ thay đổi tùy thuộc vào các sản phẩm mà bạn đã đặt hàng và địa chỉ giao hàng. Vui lòng xem phần "Quản lý thông tin" của Đơn đặt hàng và trang của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Chi phí giao hàng áp dụng cho đơn hàng của bạn sẽ được hiển thị rõ ràng trước khi đặt hàng (và được bao gồm trong "Tổng chi phí" được hiển thị trên trang tóm tắt đơn hàng).

Tùy thuộc vào địa chỉ cung cấp, các quy tắc thuế khác nhau và các khoản phí bổ sung có thể được Nếu bạn đang chuyển các mục tư ̀ Đối tác bên ngoài lãnh thổ của bạn, bạn có thể cần phải trả các vai trò nhập nhập khi biên nhận các sản phẩm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong quá trình kiểm xuất nếu nhiệm vụ nhập được bao gồm hoặc bạn có thể phải thanh toán họ khi biên nhận sản phẩm. Nếu chúng không được tính vào, chúng ta và Cộng sự không có quyền kiểm soát các cáo buộc này và chúng ta không thể tư vấn về số tiền của họ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm vê ̀ việc thanh toán bất kỳ nhiệm vụ nhập và thuê ́ nào không được bao gồm. Vui lòng liên hệ văn phòng hải quan địa phương của bạn để biết thêm thông tin và "ước tính chi phí hạ cánh" trước khi đặt hàng. Thông tin bổ sung cũng có sẵn trong phần "Duties and Taxes" của các đơn đặt hàng và trang điểm của chúng tôi.

Đối với khách hàng Mỹ, YLN không thu thuế hoặc sử dụng thuế ở tất cả các bang. YLN không thu thuế sử dụng cho mua hàng quốc tế. Đối với các tiểu bang áp đặt bán hàng hoặc sử dụng thuế, việc mua của bạn có thể phải chịu thuế trừ khi được miễn thuế. Nhiều tiểu bang yêu cầu khách hàng nộp lại thuế bán hàng/sử dụng vào cuối năm báo cáo tất cả các giao dịch mua sắm không bị đánh thuế và nộp thuế đối với những giao dịch mua đó. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với các cơ quan thuế tương ứng.

Xin lưu ý rằng nếu bạn trả lại một món hàng, thuế và thuế nhập khẩu sẽ được tái tài trợ cho bạn nếu ban đầu chúng được đưa vào giá mua. Nếu họ không được đưa vào đó, ông sẽ phải chịu trách nhiệm về việc nhận nhiệm vụ trực tiếp từ văn phòng hải quan địa phương.

Thanh toán

Vui lòng xem "Phương thức thanh toán nào bạn chấp nhận?" trong phần FAQ của chúng tôi vê ̀ các chi tiết vê ̀ phương thức thanh toán sẵn có của chúng tôi. Khi bạn gửi đơn hàng của bạn, chúng tôi thực hiện một kiểm tra chuẩn hóa chuẩn trên thẻ thanh toán của bạn thay cho Đối tác liên quan, và các sản phẩm sẽ không được gửi đến khi chi tiết bạn đã cung cấp đã được xác minh. Để biết thông tin về khi thanh toán của bạn sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn vui lòng xem bài "When will my card be charged?" trong FAQ của chúng tôi.

Khi chúng tôi xác minh chi tiết thanh toán của bạn và Đối tác đã chấp nhận và chấp thuận đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn để thông báo cho bạn về điều này. Trong sự kiện không có khả năng mà chúng tôi hoặc Đối tác gặp vấn đê ̀ khi xử lý đơn hàng của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ và có thể yêu cầu thêm thông tin để thử và xử lý vấn đề.

Chúng tôi bảo lưu quyền không nộp đơn đặt hàng của bạn cho Đối tác, và Đối tác dự trữ quyền không chấp nhận lệnh của bạn nếu, ví dụ, sản phẩm đặt ra là ngoài kho, đã được rút ra hoặc không có sẵn, hoặc nếu chúng tôi không thể có được quyền thanh toán của bạn hoặc nếu bạn không đáp ứng đủ tiêu chí đủ điều kiện (ví dụ bạn dưới 18).

8) Giao hàng

Ngày giao hàng ước tính của các sản phẩm sẽ được nêu trong email xác nhận đơn đặt hàng của bạn. Nếu bạn không nhận được ngày giao hàng ước tính tư ̀ chúng tôi, chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 30 ngày sau ngày gửi. Chúng tôi (và không phải là các Đối tác) cung cấp dịch vụ cung cấp cho bạn và chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng đơn hàng của bạn được phân phối theo ngày giao hàng ước tính nếu được cho,) nhưng có thể có những trường hợp giao hàng bị trì hoãn vì các sự kiện vượt quá khả năng điều khiển hợp lý của chúng tôi (vui lòng xem mục 15 dưới đây để biết thêm thông tin). Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ cố sắp xếp cho các sản phẩm của bạn được chuyển giao càng sớm càng tốt, nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn đối với bất kỳ tổn thất nào gây ra do sự chậm trễ như vậy.

Thời gian giao hàng có thể khác nhau tùy thuộc vào tính sẵn có của sản phẩm và địa chỉ giao hàng của bạn Thời gian giao hàng, bao gồm cả giao hàng cùng ngày, chỉ ước tính và không thể đảm bảo. Sản phẩm (s) sẽ được giao cho bạn trực tiếp bởi Đối tác (s) để đơn hàng của bạn có thể đến trong nhiều lần giao hàng và vào các thời kỳ khác nhau.

Nếu không có ai sẵn sàng tại địa chỉ của bạn để ký cho đơn đặt hàng của bạn, đối tác giao hàng của chúng tôi sẽ để lại cho bạn một lưu ý và bạn sẽ cần liên hệ với họ để sắp xếp lại việc giao hàng.

Vui lòng đọc thông tin trên trang & Nhận lệnh của chúng tôi vì điều này có chứa thông tin quan trọng về đơn đặt hàng của bạn và giao hàng.

Chúng tôi cũng cung cấp tùy chọn thu thập đơn hàng của bạn tư ̀ đối tác tham gia. Vui lòng xem phần Nhấp & Collect của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

9) International Delivery

Thông tin chi tiết của các quốc gia mà chúng tôi cung cấp có thể được tìm thấy trong trang của chúng tôi & Shipping. Có những hạn chế đối với một số sản phẩm cho một số điểm đến quốc tế, vì vậy vui lòng xem lại thông tin trên trang đó một cách cẩn thận trước khi đặt hàng.

Nếu bạn mua sản phẩm để giao hàng đến một điểm đến quốc tê ́, đơn hàng của bạn có thể bị nhập các nghĩa vụ nhập và các loại thuế được áp dụng khi gói đến đích. Vui lòng xem phần 7 (b) (trên) để biết thêm thông tin về các nhiệm vụ và thuế. Bạn phải tuân thủ mọi luật và quy định áp dụng của quốc gia mà các sản phẩm được định. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay có trách nhiệm nếu ông vi phạm bất cứ điều luật nào.

10) Trả lại chính sách

Vui lòng xem Chính sách trả vê ̀ của chúng tôi vê ̀ thông tin vê ̀ trả vê ̀, trao đổi và dịch vụ Để biết thêm thông tin về việc hủy bỏ lệnh của bạn dưới CCRs, xin hãy xem bên dưới.

Vui lòng lưu ý rằng trong một số trường hợp, Đối tác có thể từ chối hoàn trả sản phẩm và YLN (hoặc bất kỳ công ty nào của nhóm) có thể, tùy theo ý định riêng của mình, chọn mua sản phẩm từ bạn. Bạn đồng ý rằng tiêu đề pháp lý cho sản phẩm đó sẽ tự động chuyển đến YLN (hoặc công ty nhóm có liên quan của nó) trên YLN (hoặc công ty nhóm có liên quan của nó) lựa chọn mua sản phẩm đó từ bạn.

Hủy bỏ theo quy định của người tiêu dùng

Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có quyền hợp pháp để hủy đơn đặt hàng theo các quy định hợp đồng tiêu dùng (Thông tin, hủy bỏ và bổ sung) Quy định 2013 ("CCRs") hoặc luật tiêu dùng tương đương ở EU. Điều này có nghĩa là trong một khoảng thời gian bị hủy bỏ nhất định, nếu bạn thay đổi ý định hay vì bất kỳ lý do nào khác bạn quyết định không muốn giữ các sản phẩm đã mua, bạn có thể thông báo cho chúng tôi về quyết định hủy bỏ đơn đặt hàng. Một khi các sản phẩm được trả lại cho Đối tác có liên quan bạn sẽ nhận được hoàn lại hoàn toàn, bao gồm cả chi phí giao hàng ban đầu; tuy nhiên bạn sẽ phải có trách nhiệm sắp xếp và trang trải toàn bộ chi phí của việc trả lại đơn đặt hàng cho Đối tác.

Ngoại trư ̀ liên quan đến một sô ́ kiểu sản phẩm như được nêu trong Chính sách Trả vê ̀, bạn có thể hủy hợp đồng bất kỳ lúc nào trước khi đơn hàng của bạn được giao và lên đến 14 ngày sau đó, bắt đầu vào ngày sau khi nhận được các sản phẩm ("giai đoạn làm lạnh").

Để hủy hợp đồng, bạn phải thông báo rõ ràng, tốt nhất:

  • Theo thư mục sales@yvettelibby.com, cho chúng tôi tên, địa chỉ và tham khảo đặt hàng; hoặc bằng cách hoàn thành và trả lại dạng hủy và gửi nó đến địa chỉ được đặt ở dạng.

Nếu bạn hủy đơn hàng (hoặc một phần của đơn hàng) trong thời gian nghỉ mát, bạn phải trả lại sản phẩm trong vòng 14 ngày sau ngày mà bạn thông báo cho chúng tôi vê ̀ hủy bỏ, và đảm bảo mục (s) tuân thủ các điều kiện của Chính sách trả vê ̀ của chúng tôi.

Nếu bạn hủy hợp đồng giữa chúng tôi trong vòng 14 ngày làm mát, chúng tôi sẽ xử lý hoàn lại do bạn càng sớm càng tốt. Trong mọi trường hợp, quỹ hoàn lại của bạn sẽ được hoàn tất trong vòng 14 ngày sau ngày mà Đối tác nhận được sự trở lại của bạn, hoặc nếu trước đó, ngày mà chúng tôi nhận được bằng chứng rằng bạn đã trả lại sản phẩm cho địa chỉ của Đối tác có liên quan.

11) Website của chúng tôi

Phần này thiết lập các quy tắc áp dụng cho việc sử dụng Trang web của bạn (cho dù bạn sử dụng nó để đặt hàng sản phẩm hoặc chỉ để duyệt). Bằng cách sử dụng Website, bạn đồng ý các quy tắc này. Nếu bạn không đồng ý với các quy tắc này, bạn không được phép sử dụng Website và nên để nó ngay lập tức.

(a) Truy cập vào trang web

Trang web được cung cấp miễn phí và bạn có trách nhiệm làm tất cả việc sắp xếp cần thiết để bạn có quyền truy cập vào Website. Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo tất cả những người truy cập vào Website thông qua kết nối internet của bạn đã nhận biết các Điều khoản và Điều kiện này, và họ tuân thủ chúng.

Truy cập vào Website được phép tạm thời và nó không bao gồm bất kỳ sử dụng thương mại nào của Website hoặc nội dung của nó. Bạn không được sao chép, sao chép và/hoặc khai thác Website này cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước

Chúng tôi dự trữ quyền rút lui hoặc sửa đổi Website mà không cần thông báo và, theo thời gian, chúng tôi có thể hạn chế truy cập vào tất cả hoặc một phần của Website. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn nếu, vì bất kỳ lý do nào, Trang web hiện không có sẵn bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Khi bạn truy cập trang web và/hoặc gửi thư ́ tự, bạn đang giao tiếp với chúng tôi và bạn đồng ý tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi gửi đến cho bạn (thay mặt chúng tôi hoặc thay mặt Đối tác) thỏa mãn bất kỳ yêu cầu pháp lý nào mà bằng văn bản.

(b) Hành vi của bạn

Bạn không được sử dụng Website theo bất kỳ nguyên nhân nào, hoặc có khả năng gây ra, trang web hoặc truy cập nó để nó bị gián đoạn, bị hư hỏng hoặc suy yếu theo bất kỳ cách nào.

Bạn hiểu rằng mình chịu trách nhiệm cho tất cả các thông tin liên lạc điện tử và nội dung gửi từ máy tính của bạn cho chúng tôi và bạn phải sử dụng Website chỉ với mục đích hợp pháp.

Bạn không được sử dụng Website cho bất kỳ dạng nào sau đây:

Theo bất kỳ vi phạm nào có thể áp dụng luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế hoặc quy định. Theo bất kỳ cách nào là bất hợp pháp hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích hoặc hiệu ứng bất hợp pháp hoặc gian lận nào. Để gửi, sử dụng hoặc sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ vật liệu nào là: (i) bất hợp pháp, tấn công, lạm dụng, không đứng đắn, phỉ báng, khiêu dâm hoặc đe dọa, và/hoặc (ii) vi phạm bản quyền, thương hiệu, tự tin, bảo mật hoặc bất kỳ quyền khác, và/hoặc (iii) gây tò mò cho các bên thứ ba, và/hoặc (iv) phản đối, và/hoặc (v) bao gồm virus phần mềm, vận động chính trị, yêu cầu thương mại, thư mục chuỗi hoặc bất kỳ "thư rác" nào. Để gây hại, phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết đối với bất kỳ người nào.

Việc vi phạm các điều khoản này sẽ tạo thành một tội hình sự theo Đạo luật Misuse năm 1990. Chúng tôi tuân thủ bất kỳ luật pháp hay trật tự công cộng nào, sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy đối với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan và tiết lộ danh tính của ông cho họ. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Bên thư ́ ba và điều kiện và điều kiện của Dịch vụ và Sản phẩm và điều kiện của bên thư ́ ba, bạn sẽ thông báo cho chúng tôi đầy đủ vê ̀ mọi chi phí, chi phí, khả năng, thiệt hại và tổn thất (không bao gồm bất kỳ khoản nào gián tiếp, ngẫu nhiên), bao gồm tiền lãi, phạt tiền và phí phạm pháp hoặc các khoản phí chuyên nghiệp và chi phí khác được trao cho chúng tôi và/hoặc bất kỳ thành viên nào của nhóm chúng tôi do kết quả hoặc liên quan với vi phạm của bạn.

(c) Sản phẩm và dịch vụ bên thư ́ ba trên Website

Trang web có thể chứa các dịch vụ và/hoặc sản phẩm (bao gồm add-on và ứng dụng) được cung cấp bởi bên thư ́ ba khác ngoài Đối tác của chúng tôi ("Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thư ́ ba"). Việc sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thư ́ ba này có thể tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện bổ sung mà chúng tôi đê ̀ xuất trước khi sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ Thứ ba như vậy và tiếp tục xem xét bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi bác bỏ mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý hoặc liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ lần thứ ba của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm dừng, rút lui, chấm dứt và/hoặc sửa lại quyền truy cập của bạn với các trang web và/hoặc Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thư ́ ba, trong sự kiện mà bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện của Sản phẩm và Dịch vụ của Third Party nào. Việc sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ Bên thư ́ ba hoàn toàn có rủi ro của riêng bạn.

Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ tính năng nào của các trang web, Dịch vụ hoặc Sản phẩm của Bên thư ́ ba và Dịch vụ sẽ làm việc trên bất kỳ thiết bị cụ thể nào.

(d) Lnhấp nháy

Chúng tôi vui mừng khi bạn liên kết với Website này nhưng bạn phải làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp và không làm hỏng danh tiếng của chúng tôi hoặc tận dụng lợi thế của nó (chẳng hạn bằng cách sử dụng một liên kết để gợi ý bất kỳ hình thức liên kết hoặc chứng thực của chúng tôi). Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi quyền liên kết bất kỳ lúc nào và, nếu chúng tôi hướng dẫn bạn gơ ̃ bỏ một liên kết vào Website, bạn phải làm như vậy mà không trì hoãn.

Khi trang web chứa liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thư ́ ba cung cấp, các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn. Chúng tôi không kiểm soát được nội dung của các trang web hoặc tài nguyên và các liên kết như vậy không nên được giải thích như là một chứng thực cho chúng tôi của những trang web liên kết này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự mất mát hay thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc sử dụng chúng.

(e) trách nhiệm của chúng ta trong mối quan hệ với Website

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi Website hoặc nội dung của nó bất kỳ lúc nào nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Vui lòng lưu ý rằng điều này có nghĩa là bất kỳ nội dung nào trên Website có thể là lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào. Nội dung trên Website chỉ được cung cấp cho thông tin chung. Đó không phải là dự định để có thể dựa vào lời khuyên mà bạn nên dựa vào. Chúng tôi không có trình bày, bảo đảm hay bảo đảm, dù là trang web thể hiện hay ngụ ý, rằng Website hay bất kỳ nội dung nào trên đó, là chính xác, hoàn thành, cập nhật hoặc sẽ không bị lỗi hoặc bị bỏ sót. Trong phạm vi đầy đủ nhất được phép theo luật, chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, bảo hành, đại diện hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho Website, hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, cho dù là biểu hiện hay ngụ ý.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc người dùng nào cho bất kỳ mất mát hoặc hư hại nào, dù trong hợp đồng, tort (bao gồm sự cẩu thả), vi phạm trách nhiệm theo luật pháp, hoặc khác, phát sinh bên dưới hoặc liên kết với: (i) sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng, Trang web; hoặc (ii) sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Website.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp Website cho việc sử dụng trong nước và riêng tư và, như vậy, chúng tôi không có trách nhiệm đối với bạn vì bất kỳ mất lợi nhuận, mất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, hoặc mất cơ hội kinh doanh.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi một virus, tấn công từ chối dịch vụ phân tán, hoặc các tài liệu công nghệ có hại khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng Website hoặc để bạn tải về bất kỳ nội dung nào trên đó, hoặc trên bất kỳ trang web nào liên kết với nó. Chúng tôi không loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của chúng tôi với: 1. cái chết hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự cẩu thả của chúng tôi; 2. lừa đảo hoặc lừa đảo gian lận; 3. bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể bị luật pháp giới hạn Các hạn chê ́ và hạn chê ́ trách nhiệm pháp lý sẽ áp dụng cho trách nhiệm phát sinh do cung cấp Dịch vụ cho bạn (như được nêu trong phần 4) và cung cấp các sản phẩm của đối tác cho bạn.

12) Chính sách bảo mật

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật. Vui lòng dành thời gian đọc kỹ này, vì nó bao gồm thông tin quan trọng vê ̀ cách chúng tôi thu thập và sử dụng dư ̃ liệu của bạn. Bằng cách sử dụng Website, bạn đồng ý sử dụng dư ̃ liệu như mô tả trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi và bạn đảm bảo tất cả dư ̃ liệu được cung cấp bởi bạn chính xác.

13) Sở hữu trí tuệ, phần mềm và nội dung

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép cho tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Website và nội dung của nó (như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, tải kỹ thuật số, biên dịch dữ liệu và phần mềm bao gồm cả trình bày và biên soạn của cùng) ("Nội dung"). Các quyền trong Website và nội dung được bảo vệ bởi các luật bản quyền quốc tế cũng như bất kỳ luật quốc gia liên quan nào liên quan đến bản quyền, quyền của các tác giả và các luật đúng của cơ sở dữ liệu. Tất cả quyền đó được bảo lưu.

Bạn không phải trích xuất có hệ thống và/hoặc sử dụng lại các bộ phận của Website hoặc nội dung. Đặc biệt, bạn không được sử dụng bất kỳ khai thác dữ liệu, robot, hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự để trích xuất (dù một lần hoặc nhiều lần) để sử dụng lại bất kỳ phần nào đáng kể của Website. Bạn không được tạo và/hoặc phát hành cơ sở dư ̃ liệu của riêng bạn mà có các phần đáng kể của Website (ví dụ như giá cả và danh sách sản phẩm) mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đó.

Ngoại trư ̀ nơi mà rõ ràng được nêu rõ, tất cả mọi người (bao gồm tên và hình ảnh của họ), thương hiệu và hình ảnh bên thư ́ ba của sản phẩm, dịch vụ và/hoặc địa điểm của bên thư ́ ba nêu trên Website không liên quan đến nhau, liên kết hoặc liên kết với chúng tôi. Bất kỳ thương hiệu/tên nào được nêu trên Website đều do chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng sở hữu.

14) Chính sách gia công đạo đức

Là một doanh nghiệp có uy tín và đáng tin cậy cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng của mình, chúng tôi công nhận nghĩa vụ của chúng tôi để đảm bảo rằng tất cả các Đối tác và các nhà cung cấp Chúng tôi mong muốn tất cả các đối tác và các nhà cung cấp khác luôn cung cấp một môi trường bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên của họ. Tất cả các đối tác và các nhà cung cấp khác dự kiến sẽ tuân thủ luật lao động quốc gia của họ và các quy định đặc biệt liên quan đến: độ tuổi lao động tối thiểu, việc làm được chọn tự do, y tế và an toàn, tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể, không phân biệt đối xử, không khắc nghiệt hoặc đối xử vô nhân đạo, giờ làm việc, tỷ lệ lương và điều khoản việc làm. Chúng tôi sẽ không bao giờ cố ý cho phép một đối tác cung cấp sản phẩm của mình trên Website nếu các sản phẩm như vậy có nguồn gốc từ các quốc gia đang vi phạm các nguyên tắc này. Chúng tôi cũng tìm các đối tác và các nhà cung cấp khác để truyền tải các nguyên tắc này khi đối phó với cơ sở nhà cung cấp của chính họ. Do tính chất phức tạp của các đối tác và chuỗi cung ứng của các nhà cung cấp khác, không phải lúc nào cũng có thể theo dõi và kiểm soát các điều kiện của mỗi cá nhân tham gia vào việc sản xuất các sản phẩm. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp tục phát triển, chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc chủ động và làm mọi thứ bên trong quyền lực của mình để hỗ trợ quyền lợi của những người tham gia sản xuất các sản phẩm. Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả các sản phẩm da kỳ lạ được liệt kê để có chứng nhận CITES và sẽ không cho phép niêm yết da ngoại lai trừ khi được phép theo CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã nguy cấp) và IUCN (Liên minh quốc tế về bảo tồn thiên nhiên).

15) Chính sách KidsThề

Trong khi chúng tôi làm việc chặt chẽ với Đối tác của chúng tôi, đó là trách nhiệm đối tác của đối tác của chúng tôi để đảm bảo các hàng hóa mà họ bán tuân thủ với tất cả luật và quy định sản phẩm có thể áp dụng, ví dụ như Tiêu chuẩn Flamability, Chứng chỉ và Nhãn theo dõi. Các tư vấn dịch vụ khách hàng của chúng tôi có thể liên quan với Đối tác liên quan nếu bạn yêu cầu thêm thông tin.

16) Thông tin quan trọng khác

Khả năng cắt đứt (Severability)-Từng đoạn và đoạn văn của các điều khoản và điều kiện này hoạt động riêng biệt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào quyết định rằng bất kỳ ai trong số họ là bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện, phần còn lại và đoạn văn sẽ vẫn còn hiệu lực và hiệu quả.

Waiver-Nếu bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và chúng tôi không có hành động, hoặc chúng tôi trì hoãn việc thực hiện hành động, điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã tư ̀ bỏ quyền của chúng tôi và chúng tôi sẽ vẫn được quyền sử dụng quyền và biện pháp khắc phục. Nếu chúng ta khước từ sự vi phạm, chúng ta sẽ chỉ làm như vậy trong văn bản (được ký bởi một trong những đạo diễn của chúng ta), và điều đó sẽ không có nghĩa là chúng ta sẽ tự động khước từ bất cứ vi phạm nào sau này.

Toàn bộ thỏa thuận-Những điều khoản và điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng ta và chúng sẽ thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đó giữa bạn và chúng ta.

Sự kiện bên ngoài kiểm soát của chúng tôi-Chúng tôi và các Đối tác sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm vê ̀ bất kỳ sự thất bại nào để thực hiện, hoặc trì hoãn hiệu suất, bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi đối với bạn nếu sự thất bại hoặc trì hoãn như vậy là do sự kiện ngoài kiểm soát của chúng tôi.

Một sự kiện bên ngoài sự kiểm soát của chúng ta có nghĩa là bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng ta như hành động (s) của Thiên Chúa, chiến tranh, tấn công khủng bố, bắt tay, bạo loạn, đình công, chốt chặn, tranh chấp thương mại, cháy, lũ lụt, động đất hoặc thiên tai khác, thời tiết khắc nghiệt, gián đoạn giao thông, hành động của Chính phủ hoặc thất bại của công chúng hoặc viễn thông hoặc mạng lưới giao thông tư nhân.

Nếu sự kiện như vậy xảy ra và ảnh hưởng đến hiệu suất của chúng tôi hoặc các nghĩa vụ của đối tác đối với bạn: (i) chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể thông báo hợp lý cho bạn; và (ii) nghĩa vụ của chúng tôi và Đối tác đối với bạn sẽ bị tạm dừng trong thời gian sự kiện. Khi sự kiện ảnh hưởng đến việc phân phối sản phẩm cho bạn, chúng tôi sẽ liên hệ bạn để sắp xếp ngày giao hàng mới sau khi sự kiện đã qua.

Khiếu nại-Chúng tôi vận hành một thủ tục xử lý khiếu nại mà chúng tôi sẽ sử dụng để giải quyết tranh chấp khi họ phát sinh lần đầu tiên, xin hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc bình luận nào. Vui lòng xem trang của chúng tôi để biết chi tiết cách liên lạc với chúng tôi.

17) Quản lý Luật và Quyền tài phán

Bất cứ điều gì liên quan đến trật tự của bạn, việc sử dụng các Websites hoặc các Điều khoản và Điều kiện được điều chỉnh bởi luật pháp Pháp. Các tòa án của Pháp sẽ có thẩm quyền độc quyền về bất kỳ tranh chấp hoặc tuyên bố liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này.

Đóng (esc)
Đăng ký báo điện tử và nhận ngay 10% giảm giá cho đơn hàng ngày hôm nay!

Đính chính tuổi.

Bằng cách nhấp vào enter, bạn đang xác minh rằng bạn đủ tuổi để uống rượu và tham gia cộng đồng theo độ tuổi phù hợp của YLN.

Tìm kiếm

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống.
Mua sắm ngay bây giờ