Chuyển đến nội dung

Ngôn ngữ

Trân trọng quá khứ - Nâng tầm hiện tại#YvetteForVOGUE - MIỄN PHÍ phí giao hàng toàn cầu. Chi phí trên website là chi phí chi trả. Hotline: +33 6 11 99 93 05. | Kính gửi quý khách hàng, "YvetteLIBBY.com" là trang web chính thống và duy nhất của thương hiệu. Nếu quý khách thấy những trang giả mạo tương tự, xin vui lòng báo cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn & chúc quý khách nhiều niềm vui với sản phẩm YLN.

CHÍNH SÁCH HUỶ ĐƠN HÀNG

Quyền hủy

Anh có quyền hủy hợp đồng này trong vòng mười ngày mà không nói lý do.Ngày hủy bỏ sẽ hết hạn sau hàng chục ngày kể từ ngày anh nhận hàng, hoặc một người khác ngoài trường y và được anh xác nhận, vật sở hữu vật lý cuối cùng.

Để thực hiện quyền hủy bỏ, bạn phải thông báo cho chúng tôi [INERT: Tên của công ty, đường phố, số điện thoại, mã bưu điện, thị trấn, địa chỉ e-mail, số điện thoại] của bạn có quyết định hủy hợp đồng này bằng một thông báo rõ ràng (ví dụ một bức thư g ửi qua bưu điện, fax hay e-mail).Bạn có thể dùng đơn hủy bỏ mẫu kèm, nhưng nó không phải bắt buộc.

Việc thực hiện quyền hủy bỏ

Để thực hiện quyền hủy bỏ, bạn phải thông báo với chúng tôi quyết định hủy hợp đồng này bằng một tuyên bố không rõ ràng (ví dụ, thư gửi qua bưu điện, fax hay e-mail) thông qua địa chỉ:

Yvette LlBBY N'guyen Paris SASU 160;

250 bis Boulevard Saint Germain, 75007, Paris, France 1605;

qua điện thoại: +33 6 69 50 63 71 hoặc

Theo email đến địa chỉ:Commentd.

Bạn có thể dùng đơn hủy nhưng nó không bắt buộc.

Để có thể thực hiện được hạn chót hủy bỏ, bạn chỉ cần gửi thông báo về việc thi hành quyền hủy bỏ trước khi quá hạn hủy bỏ.


Giấy huỷ
(Vui lòng điền đầy đủ và chỉ gởi lại đơn này nếu bạn muốn hủy hợp đồng.)
-Để chú ý đến...
Thông báo cho bạn / thông báo (=)) đây là chữ chúng tôi (=))).=;hủy từ bản hợp đồng

dưới
- Tuân lệnh trên chữ (*nhận) đó là chữ ()
- Tên của người dùng (s)
- Địa chỉ của người dùng (s)
Tín hiệu của người dùng (s) (chỉ khi đơn này được thông báo trên giấy)
- Ngày
('Không gạch bỏ những thứ không được áp dụng.


Để cho thời gian hủy bỏ được tôn trọng, chỉ cần ông gửi thông báo của mình về việc thi hành quyền hủy bỏ trước khi hết hạn.sự hủy bỏkinh.

Ông sẽ phải gánh chịu chi phí trực tiếp để trả lại hàng hóa.

Tác dụng hủy bỏ

Nếu bạn hủy hợp đồng này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn tất cả các chi phí nhận được từ bạn, kể cả các chi phí giao hàng (ngoại trừ các chi phí phụ thuộc nếu bạn chọn một kiểu giao khác ngoài giao hàng trừ loại giá thấp nhất của chúng tôi)bất cứ lúc nào cũng trễ hơn hàng chục ngày kể từ ngày chúng tôi được thông báo về quyết định của anh rút khỏi hợp đồng này.Chúng tôi sẽ thực hiện việc đền bù bằng cùng một phương tiện160;chi trả như anh đã dùng cho giao dịch đầu tiên, trừ khi anh đã rõ ràng đồng ý khác; trong mọi trường hợp, anh sẽ không phải gánh phí nào do sự đền bù đó.Chúng tôi có thể từ chối trả lại cho đến khi nhận được hàng, hoặc anh đã cung cấp bằng chứng cho việc trả lại hàng, cái nào là sớm nhất.

Anh phải gởi trả hàng về cho chúng tôi, không chậm trễ quá đáng và dù gì cũng phải trễ bảy ngày kể từ ngày Q1604;mà ông sẽ giao việc rút khỏi hợp đồng này cho chúng tôi.Hạn chót là khi anh trả hàng về trước khi quá hạn của hàng 14 ngày.Ông sẽ phải chịu chi phí trực tiếp để trả lại hàng hóa.Anh chỉ chịu trách nhiệm về giá trị giảm đi của hàng hóa do việc vận chuyển ngoài những gì cần thiết để xác định tính chất, tính cách và hoạt động của hàng hóa.

Ngoại trừ quyền hủy bỏ

Việc thực hiện quyền rút lui được loại trừ trong các hợp đồng sau đây:
- các hợp đồng cung cấp hàng được thực hiện theo yêu cầu của người dùng hay đã được cá nhân rõ ràng;
- hợp đồng cung cấp hàng hóa có thể xấu đi hoặc hết hạn nhanh chóng;
- các hợp đồng cung cấp hàng hóa chưa được bố trí sau khi giao hàng và không thể được trả lại vì lý do vệ sinh hay bảo vệ sức khỏe;
- các hợp đồng cung cấp các bản ghi âm hay đoạn video hay phần mềm máy tính khi chúng được người dùng mở ra sau khi giao hàng;

Đóng (esc)
Đăng ký báo điện tử và nhận ngay 10% giảm giá cho đơn hàng ngày hôm nay!

Đính chính tuổi.

Bằng cách nhấp vào enter, bạn đang xác minh rằng bạn đủ tuổi để uống rượu và tham gia cộng đồng theo độ tuổi phù hợp của YLN.

Tìm kiếm

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống.
Mua sắm ngay bây giờ